Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhovor pre Cesky casopis Jasnovidka

19. 6. 2008

Novy casopis na ceskom trhu "Jasnovidka"

http://www.casopisovy-portal.cz/casopisy/zajmove/jasnovidka_.html

Obrazek

Hladate online horoskop zadarmo? tak urcite si kliknite na dole uvedeny odkaz

podla horoskopu nieco o mne :-) http://www.wwwbrno.cz/astrologie/ 

------------------------------------------------------------------------------------

Numerologia 

-------------------------------------------------------------------------------------

Vaše znamení: Beran

- jedno ze tří ohnivých znamení, ovládán Marsem, který je planetou boje a činnosti, a Sluncem, které je zde povýšeno - tzn. že se rozvíjí.

Vůli, vyjadřovanou Sluncem, podporuje Mars (mužnost). Venuše je zde v exilu (umenšená), Saturn v pádu (hodnoty jsou potlačeny), nahrazeny Sluncem a Marsem, a Pluto v exaltaci (povýšení). Vyjadřuje elán, odvahu, aktivitu, počátky, jako, přicházející světlo, žár, mužnost, oheň, železo, to, co proniká bojuje a roste.

Beraní období - dětství do 7 let, období nejintenzivnějšího rozvoje svého já.

Skopec 21. 3. - 31. 3. - pod vlivem Marsu - povahy smělé, pevné silné, agresivní, neukázněné, mají sklony k hazardování a vznětlivosti v lásce

Skopec 1. 4. - 11. 4. - pod vlivem Slunce - povahy hrdé, šlechetné, čestné, velkorysé a smělé, mají velitelské sklony a umí překonávat překážky

Skopec 12. 4.- 20. 4. - pod vlivem Venuše - vášnivá a něžná povaha, obratní a impulzivní, mají rádi hudbu a krásné umění.

Zrozenec v Beranu je tím, kdo stále začíná, kdo vtrhává do reality svého života desítky či stovky malých smrtí a znovuzrození. Beran, vědom si svého poslání, se nevrací ani neohlíží - je tím, kdo za sebou pálí mosty, kdo ignoruje minulost jen proto, aby mohl znovu prožít radost prvopočátečního, bezprostředního okamžiku. Beran se odhodlaně vrhá do života, vrhá se kupředu, za světlem, lákán novými možnostmi sebepoznání a seberealizace. Nemá strach, nezná předsudky, nezná pravidla a normy, podle kterých by se měl chovat, nezná pochyby a dlouhé mučivé rozhodování.

Zrozenec v Beranu často zjišťuje, že ten, komu se chtěl tolik podobat, již zdaleka nevyhovuje jeho narůstajícím požadavkům. Proto hledá stále dál, je závislý na dávkách světla, které se stále zvyšují. Nemůže ustat ve svém hledání, nemůže slevovat ze svých ideálů, stejně jako klíčící semeno nemůže zastavit svůj růst, neboť tehdy by to znamenalo jeho smrt. Ve chvíli, kdy se soustřeďuje jen na jeden z aspektů svého bytí, uzavírají se mu ostatní možnosti. Jeho úkolem a posláním je přibližovat se k ideálu sebe sama a sdělovat světu svou vyjímečnost.

Jestliže se Beran pro cokoliv nebo kohokoliv nadchne, pak nezná hmotné překážky, rozumné důvody, emocionální pochyby, strachy, ani fyzická selhání. Beran vše prožívá s maximální intenzitou, ať již stavy extrémně tíživé či radostné. Své bytí prožívá jako jedno velké omezení, se kterým se neumí smířit a snad proto tak často bývá tím, kdo naopak omezuje druhé. "Nejlepší obrana je útok."

Předpověď na dnešní den

Tento den má skrytou moc uskutečňovat velké věci. Nabízí příhodnou dobu k tomu, abychom učinili důležitá prohlášení, navazovali kontakty či přicházeli s nápady. Je to den, kdy se vítězí.

Vaše osudové číslo je 7

Sedmička znamená přemýšlivost a samotářské sklony. Tento člověk má pronikavou, schopnou mysl a vyhledává pravdu. Moc mu toho neujde. Je to zkoumavý a zvídavý člověk, který najde uplatnění v technickém nebo vědeckém oboru, v náboženství nebo okultu. Má nadání pro povolání také jako učitel. Může dělat vzdálený dojem, protože má sklon být zaujatý náboženským nebo i psychickým zkoumáním. Je to velmi logická a racionální povaha, která se snaží o dokonalost. Tato snaha o logiku může způsobit dojem, že má nedostatek emocí a tak může způsobit potíže v emocionálních okolnostech. Má výborné schopnosti pro studium težkých a komplikovaných předmětů a pro vyhledávání skrytých principů. V dospělosti je to mírumilový a vyvážený člověk. Nadbytek energie čísla 7 v povaze může způsobit nedostatek důvěry v schopnosti ostatních, sobeckost nebo osamělost. Může takto vytvořit nepřizpůsobivost, náročnost nebo nesnášenlivost. Tento člověk nejradeji pracuje o samotě a svým způsobem. Má potíže s pochopením a projevováním citů.  

Vaše životní číslo je 3

Jupiter vládne číslu tři, dává lidem činorodou mysl, možnost seberealizace. Jsou buď tvořiví s bohatou představivostí, nebo vysoce inteligentní. Vždy se snaží být v kontaktu s jinými lidmi, spolupracovat s nimi, využívat své i jejich energie k tomu, aby probudil a oživil představivost všech kolem sebe. Jsou družní s osobním kouzlem a životní jiskrou. Potřebují komunikaci, milují podněty, které jim přináší živý rozhovor. Rádi se smějí, mají smysl pro humor a dovedou být vtipný. Bývají velmi kritičtí vůči problémům druhých. Snaží se vyhýbat samotě. Pokud mají produktivně pracovat potřebují se pohybovat z místa na místo a bez zábran se projevovat. Často se jim lépe pracuje pod vlivem stresu, z něhož čerpají nápady. Také se osvědčuje jejich spolupráce ve dvojici, kdy získávají podněty jeden od druhého. V jednotvárném prostředí ochabují a ztrácí elán.

Vaše číslo roku narození je: 7

Nejvýznamnější vlastností sedmičky je její pozorovací schopnost, lidé se sedmičkou jako číslem měsíce nebo roku umějí pozorovat lidi v každodenních situacích i v neuvěřitelných, často absurdních živnostních okamžicích. Svá pozorování dovedou shrnout do zkratky, která ukazuje prostotu i směšnost lidských problémů tak nenuceně jak je to jen možné. Sedmička má v sobě nevyčerpatelnou zásobu soucitu a pochopení pro druhé, často kombinovanou s velkým účastenstvím a přirozenou moudrostí, schopnost postřehnout podrobnosti, tam kde ostatní nic nevidí. Svého partnera rádi používají jako svého zpovědníka, velmi často a rádi vyprávějí průběh celého dne, nemají za cíl vyslechnout názor nebo uznání druhého, je to pro ně jakýsi druh rekapitulace. Stejně si své problémy už promysleli a sami se rozhodli, jak postupovat, ale přesto jsou schopni přijímat praktické připomínky, protože vztah k partnerovi je pro ně důležitý, protože jinak by se nenamáhali ho se svými problémy seznamovat. Za nic na světě by mu neublížili, ale rádi lidi matou, což, pokud se jim to podaří jim působí nesmírnou radost. Mají velkou schopnost uzdravovat, tuto schopnost je třeba prohlubovat cvikem a studiem. Ne každý přirozeně téhle možnosti využije, ale důležité si uvědomit, že tyto možnosti číslo sedm v sobě má.

Váš den narození označuje SÍLU

Člověk narozený desátého dne v měsíci se projevuje jako tichý, skromný, zakřiknutý, analytický, spolehlivý, charakterní. odpovědný a citlivý. Přitahuje hlavně lidi s citovými problémy, protože tito lidé cítí, že zde mohou nalézt pomocnou ruku. Je však potřeba si dát pozor na zneužívání jeho osoby..Může se dostavit vyčerpanost z přehnané odpovědnosti a nespavost. V primárním čísle jedna nacházíme velmi vysoké aspirace. Jednička zde představuje inspiraci, ctižádost, entuziasmus, sílu vůle, nezávislost, originalitu a odhodlání. Rozvoj těchto vlastností má velký význam, jinak se takoví lidé stanou sobeckými a egocentrickými. Na situace reagují nejdříve rozumově.

Osobní roční vibrace spjaté k roku 2008 je: 6

V období osobní roční vibrace čísla šest bude odpovědnost a kázeň, jimž se člověk naučil v předcházející ORV, nyní podrobena zkoušce. Své povinnosti bude chápat jako samozřejmost. Je běžné nyní nabídnout pomoc potřebným a setkávat se se žádostmi o pomoc. Přichází tvůrčí inspirace. Občas člověk zakolísá a uvědomí si, že ovlivňuje své okolí a také ono ovlivňuje jej. Toto období se hodí k seznamování s lidmi k vytváření trvalých vztahů a upevnění vazeb v již existujících vztazích. Člověk se zamilovává, žení, vdává, má děti či vnuky. Tam, kde panovaly sváry, se tyto rozpory s potřebou harmonie vyřeší. Dochází k jemným změnám ve vnitřní chemii člověka i v auře a to zvyšuje přitažlivost pro druhé. Je důležité nalezení rovnováhy mezi uvolněním tvořivé energie a nasměrováním energie ku prospěchu rodiny a blízkých.

Čísla v mřížce:

0 (3)
0 (6)
1 (9)
0 (2)
0 (5)
1 (8)
2 (1)
1 (4)
1 (7)


Rovina dovednosti (1,4,7):

Rovina dovednosti je nejfyzičtější ze všech rovin. Znamená manuální nebo myšlenkovou pohotovost, obratnost, často také obojí. Nepotrpí si na kázeň a lidé neradi pracují tam, kde nevidí výsledek. Více jim vyhovuje, když pracují sami pro sebe, za všechno si zodpovídají a mají přehled o svých penězích. Jsou nesmírně vášniví a potřebují partnera se stejnou rovinou.

Rovina energie (7,8,9):

Sedmička, osmička a devítka jsou čísla s nejvyšší hladinou energie a lidé pod jejich vlivem bývají až nadměrně činorodí. Tihle lidé mají tolik energie, že pro ně může být čím dál těžší ji úspěšně ventilovat. Nesnášejí žádná omezení a zákazy.Jakmile jejich energie zjankovatí, nejsou schopni sebemenšího soustředění nebo začnou být neohrabaní.

Chybějící dvojka v mřížce:

Lidé postrádající v datu narození dvojku mají potíž podívat se na problematiku ze dvou stran, vidí většinou jen svojí "pravdu". Spoléhají více na rozumovou stránku myšlení. Musí se učit vnímat a chápat svou intuici.

Chybějící trojka v mřížce:

Komu chybí trojka, mívá potíže s efektivním využíváním vlastní mentální energie. Lidé bez trojek se např. učí trochu jinak než lidé s trojkami. Mají spíše schopnost pro intuitivní sbírání informací, potřebují klid a nerozptylující prostředí. Nutnost přijímat informace zapojováním mentální energie může u nich vyvolat stres a neschopnost se cokoli naučit. Mohou mít problémy se soustředěností nebo chápáním abstraktních pojmů.

Chybějící pětka v mřížce:

Bez pětky většinou chybí vytrvalost k tomu, aby se započaté dílo dokončilo. Člověk rozdělá mnoho věcí najednou. Jakoby byly energie bez řádu. Je třeba se učit započaté aktivity dodělávat, mít realistické cíle, pracovat soustavněji, zapojovat do úsilí i vůli.

Chybějící šestka v mřížce:

Šestka je číslem harmoničnosti a lásky ke kráse a rodině. Proto lidé bez šestky mohou většinou v dětství a dospívání mít problémy s hledáním harmonie ve vztazích s blízkými. Šestka také ovlivňuje paměť. Bez ní mívají lidé problém zapamatovat si detaily, mohou trpět nesoustředěností. Měli by se učit systematičnosti a porozumění především v rodinných vztazích.

Slovní vyjadřování:


Lidé se dvěma jedničkami v mřížce nemají s vyjadřováním svých hlubších citů žádné potíže. Mají dokonce velkou potřebu o nich mluvit. Dokáží se podívat na situaci nebo problém z obou stránek. Tito lidé nejsou zpravidla tak tvrdohlaví, aby neviděli stanovisko druhého, ani tak hrdí, aby se nedokázali omluvit, když cítí, že byli v neprávu. Činy mohou být jasnější než slova, ale osoba se dvěma jedničkami potřebuje jak činy, tak slova. Asi to má co dělat s tím, že je pro ně tolik snadné dát najevo a sdělit druhému svou náklonnost, a tak jim připadá přirozené, aby se stejně choval i ten druhý. V lásce komunikují zcela bez zábran a vždycky se od nich dovíte, co se jim líbí a co jim vadí.

Zručnost a asertivita:


Čtyřka dodává mřížce stabilitu a vyvolává snahu po dokonalosti. Takový člověk nebude spokojený s tím, co dělá dokud to nebude přesně podle jeho představ. Tím občas trápí sebe i ostatní. Lidé se čtyřkami se raději projevují na fyzické úrovni a mnozí z nich jsou od přírody manuálně dovední, umějí zedničit, tesařit, vytvářet umělecká díla, provozovat hudbu, tanec i sporty. V oblasti svého zájmu dokáží být puntičkářští a pořádní, ale naprosto jim uniká, že v mnoha dalších oblastech života mají naprostý chaos. Čtyřka s sebou přináší ve větší či menší míře i nedostatek sebejistoty. Někdy to trvá celý život než se podaří tuto nejistotu překonat. Materiální zabezpečení je pro ně krajně důležité a rádi stojí oběma nohama pevně na zemi. Život je těší daleko víc, když se mohou pohybovat v rámci uspořádané struktury nebo zaběhnuté praxe. Rozháraný způsob života jim velmi snadno může přivodit nemoc. Jako milenci jsou vášniví a vroucí, a protože je čtyřka především fyzické číslo, vrhají se lidé se čtyřkou do milování aktivně a leckdy neúnavně.

Pochopení a účast:


Sedmička je dalším ze dvou nejvýrazněji fyzických čísel a lidé se sedmičkou v mřížce mají velkou potřebu aktivně se zapojit do všeho, co dělají. Sedmička je daleko "společenštější" číslo než čtyřka a lidé se sedmičkou čerpají energii ze společnosti jiných. Navazují kontakty s lidmi ze všech společenských vrstev. Sedmička je zároveň jedním z nejcitlivějších a nejcitovějších čísel, ke kterým jinak patří dvojka, šestka a víceré jedničky, a když se kterékoli z nich nahromadí ve větším počtu, může se z takového člověka vyvinout hotový netykavka. Sedmička dává lidem schopnost vcítit se do problémů druhých, a ať už o tom vědí nebo ne, mají v sobě všichni tito lidé určité léčitelské schopnosti. Jakoukoli křivdu vůči druhým vnímá osoba se sedmičkami velmi ostře, stejně jako nespravedlnost vůči sobě samé. Sedmička je také číslo lidí, kteří si musí všechno v životě vyzkoušet na vlastní kůži a nestojí o to, aby jim někdo určoval pravidla hry. Ti, kteří se rozhodnou psát, malovat nebo skládat hudbu, dokáží na druhé něčím zapůsobit, protože nejenže jsou sami schopni hlubokých citů, ale jsou schopni navodit hluboké city i u jiných. V lásce jsou díky svým léčitelským schopnostem, které mají ve větší či menší míře všichni, velmi zaměření na dotyky. Mají nesmírně rádi, když je někdo hladí, ale také jsou sami schopni oněch elektrizujících dotyků, z nichž po těle naskočí husí kůže.

Logika a intelekt:


Osmička v mřížce dává schopnost bystrého a hbitého odhadu i zhodnocení. Osmička je jedním z nejzdatnějších čísel, která člověk může mít, protože s sebou nenese jen mentální energii a schopnost racionálního uvažování, ale dodává mysli i bystrost a přesnost. Je to také jedno z nejmentálněji orientovaných čísel v mřížce. Lidé s trojkami dovedou myslet v pojmech. Trojka myslí pojmově, kdežto osmička má schopnost uvažovat logicky. Devítka je pak vysoce analytická. Osmička je navíc symbolem karmy, zákona příčin a následků, a její vibrace působí i na impulzivní jednání lidí, kteří se tím učí, jaké jsou následky jejich slov a činů. Mentální energie osmičky je tak velká, že tito lidé doslova nemají nikde stání a nedojdou klidu, pokud ji nezaměří na tělesnou nebo duševní činnost. Tito lidé mají výrazné vůdcovské vlastnosti. Nejpodstatnější hodnotou osmičky je však rovnováha. Mají nevyčerpatelnou energii, a často nadobro umoří všechny ostatní, než se unaví sami. Bývají také neústupní a mají sklon s lidmi manipulovat.

Analytické schopnosti:


Podle prastarých učení je devítka filantropické číslo duchovního porozumění a odpovědnosti vůči druhým, číslo hledající pravdu, jež naslouchá hlasu vnějšího světa i hlasům nitra. Devítka je v podstatě mentálním číslem. Jediná devítka v mřížce dává člověku předpoklady k tomu, aby chápal potřeby a pocity druhých, a zároveň měl touhu nalézt hlubší a hodnotnější smysl života. Devítky v mřížce vybavují lidi vysokými ideály a schopnostmi provést své životy cestou zkušenosti a pochopení. Od roku 1889, kdy se vibrace jednoho století začaly prolínat s vibracemi století následujícího, má v sobě potenciál devítky každý z nás. Potenciál je možno definovat jako "latentní možnost" a o uplatnění vlastního potenciálu je často třeba zápasit. Pokud chceme pochopit skutečnou podstatu jakéhokoli jevu, musíme se ponořit pod slupku vnějšího zdání.

Šťastný rok:
2008
------------------------------------------------------------------------------------ 
Astrologia klasicka
------------------------------------------------------------------------------------
Beran

Beran je otevřený, přátelský a energický. Je si vědom své síly a průbojnosti; nebojí se překážek. Má v sobě sílu ohně, přesto se často spálí. Způsobuje to odvaha, nedomýšlení nebezpečí a určité slávomanství. Neznám jediného Berana, který by nechtěl předvést své umění. Nezáleží na profesi, kterou vykonává, ani na jeho koníčku. Většinou vše rychle pochopí a - bohužel - občas jedná unáhleně a zkratové. V jeho žilách proudí bouřlivá krev, která se často vzpění. V jeho srdci rychle vzplane oheň; dokáže se zamilovat jako málokdo, brání své ideály. Má nekonečnou fantazii - do doby, než ho cosi raní, nebo kdy ho druzí začnou přehlížet. Bývá družný, má rád společnost, pohostinnost, žertíky všeho druhu; rád rozhoduje, organizuje, stává se vůdcem. Nezavře zobák, dokud nezkolabuje či není vyveden na čerstvý vzduch. Miluje galantnost, ochranářství, velkolepé večírky, stejně tak jako obyčejné hospůdky. A nade vše má rád přírodu. Musím ovšem podotknout, že ne všichni Berani jsou stejní. Znám i Beránky, kteří jsou velmi málo bojovní, ale to jsou většinou ti, kterým osud připravil v životě svízelné chvíle a kteří se z té morové rány dosud nevzpamatovali.
Beran snadno a rychle chápe. Je bystrý a vědy chtivý. Jeho založení je idealistické, dovede se obětovat pro velké věci, je schopen velkých činů. Velkorysost se mu nedá upřít, stejně tak optimismus. Snadno překonává i nejobtížnější situace ,v nichž se pro svou ukvapenost často ocitá. Není domýšlivý, ale velmi rád se zápalem hovoří o svých činech a plánech. Snaží se za každou cenu prosadit své názory, čímž velmi snadno dochází ke sporům s okolím. Rozzuřit Berana je opravdu lehké; vzpění, kope kolem sebe, někdy i kouše, ale za pár minut o tom nic neví. Takový je ten náš Beran beranovitý. Je vzrušivý, smyslný a nevázaný. Vzhledem ke své energičnosti bývá Beran dobrým společníkem. Nechce být pouhým posluchačem, ale touží sám bavit společnost. U Berana nelze popřít velké tvůrčí schopnosti, vyzná se snad ve všech možných profesích. Může dosáhnout významného postavení, ale snadno - vlastní vinou - ztroskotává. Vrhá se bezhlavě do všeho a mnohdy nedovede setrvat ve slibně započatém díle.


žena:

Vždy si zachovává hrdý postoj k životu, je často emancipovaná, soběstačná. Vyhledává hrdiny typu drsňáka nebo sebejistého kliďase. Miluje oheň, nebezpečí, dobrodružství, vítězství. Je dovedná i tvořivá. Pokud se jí jiné znamení postaví do cesty a není zrovna ohnivé, zcela nepochybně vybojuje vavříny prvenství a slávy. Beranici nic nezastaví - nezná překážky, použije cokoliv, aby dosáhla svého. Je-li to Beranice beranovitá, nezastaví se ani před nečestností. Miluje chytré lidi, šarm, umění, okázalost, slunce, cestování, dary a peníze. Umí se vcítit do osoby, která by jí mohla být prospěšná. Ráda dělá dobré skutky, zvláště je-li za ně vychvalována. Když se skutečně zaláskuje, je výbornou a pozornou manželkou. Neubrání se ale žárlivosti, výbušnosti, přehnané kritice. Občas nedomýšlí to, co vysloví. Je svá, pokud ji přátelé obdivují, a nesvá, nejeví-li o ni zájem. Každopádně je to zajímavá žena, která vás nebude nikdy nudit. Je bezesporu přitažlivá a sexy.


muž:

Je statečný, odvážný, pracovitý, čilý, přímý, galantní a temperamentní. Řídi, usměrňuje, rozhoduje i za vás, snaží se překvapit. Umí být zábavný, společenský i vychloubačný. Zábavu nepokazí, často je jejím strůjcem. Miluje-li, pak plné a odevzdaně. Snaží se nežárlit, to ale občas nezvládá a vybouchne. On smí všechno, vy ne. Umí být milý i zamračený, upovídaný i mlčenlivý, spravedlivý i vychytralý. Hned je tu a hned jinde, ale zapustí-li kořeny, pak silně a hluboko.


sex:

Sexualita hraje u Beranů důležitou roli. Lásku potřebují k životu jako sůl. Jako jedno z mála znamení zvěrokruhu se dokáže pomilovat se sympatickou osobou, nepřeháním, za pár minut. Někteří tvrdí, že nemusí být ani sympatická. Mnohý Beran nepotřebuje k lásce hlubší niterné poznání, zajímá ho hlavně fyzická přitažlivost. I když zde musím podotknout, že jsou i citliví Beránci, ale to už jsou takříkajíc jehňátka. Velkým příkladem ohnivého Berana byl italský dobrodruh, velký milovník a obdivovatel žen i literát Giacomo Casanova. Kdo by neznal jeho milostné příběhy a zašmodrchané pletky...
Většinou jsou Berani náruživými milenci a milenkami. Slibují všechno na světě až do momentu, než dosáhnou svého. S vybitou energií na své sliby obvykle zapomínají a kdesi do notesu si udělají čárku. U Beranů je velmi důležité nespěchat, podněcovat jejich fantazii, dráždit je a nechat je nejprve se zamilovat. Ovšem v dnešní uspěchané době vám to nezbaští a mohou vás brát za staromódní, avšak vzácnou a čistou květinku. S těmi se pak Berani žení a vdávají. Je nutné také připomenout, že ti Berani, kteří opravdově a vášnivě milují svoji drahou polovičku, se snaží dostát svému slovu. Milují a jsou věrní.


přátelství:

Berani se stanou dobrými a nepostradatelnými přáteli, hrajete-li s nimi fair play. Jsou ochotni pomoci v jakékoli denní i noční době, dokonce z toho mají velikou radost. Nešetřete lichotkami: po uznání přímo prahnou. Pokud si Beranům přejete něco vytknout, musíte diplomaticky, jsou nesmírně vztahovační a urážliví. Nesnášejí okolky, výmluvy, podrazy. Dokážou zatrpknout, mnohdy na celý život: léla si podrobně pamatují, jak jste je vypekli. Vemte na to jed, že při nejbližší příležitosti vám to vrátí. Neradi bývají závislí, ale k životu potřebují druhé lidi. Nesnášejí samotu, opuštěnost a příšerné ticho. Chovají se ke každému jako k sobě rovnému, nelámou si hlavu s tím, čeho kdo dosáhl, kam až se dostal... Mají rádi ty, kteří se k nim chovají rovnocenně, a nepokazí žádný kanadský žertík či šibeniční humor. S přáteli Berany neztratíte elán, pobavíte se a zcela jistě vás odvedou domů, jste-li poněkud společensky unaveni. Mají otevřené srdce i peněženku.


Ideální sporty:

jogging nebo rychlá chůze, hokej, vodní pólo, fotbal, plavání, jízda na kole, cyklokros a šerm


Ideální strava:

celozrnné produkty, drůbež, zejména krůta, ryby, mléčné výrobky, listová zelenina zejména řeřicha, citrusové plody, zejména krvavé grapefruity a ananas


Ideální barva:

červená, vhodná je i černá a smetanová


Ideální partner:

lev, střelec, vodnář, blíženci, váhy


Planeta znamení: Mars

Mars je mužským, kladným, energickým principem v přírodě, ploditelem pozemských věcí, udržovací silou, jež buduje a vybudované odstraňuje, aby učinila místo bytostem novým. Metafyzicky je příčinou bytování. Astrologicky symbolizuje sílu, bojechtivost, moc, budující a ničící energii. V horoskopu je ukazovatelem touhy po životě, smyslnosti, podnikavosti, odvahy, vůle, činu, vítězství nad překážkami.

Signifikátor osudu:
úspěch ve vojsku, průmyslu, lékařství, chemii, řeznictví, úspěch bezohledností, úrazy, zranění, nepřátelství, neštěstí, pády, zajetí, spory, rozluky, náhlé změny, potraty, nebezpečné vředy.

Signifikátor činů a událostí:
rychlé činy a jednání, praktické práce, spory, ukrutnosti, vražda, zlodějství, pomluva.

Signifikátor osob:
manžel, voják, chirurg, lékař, technik, průmyslník, strojník, kovář, řezník, povolání martická. Manžel: agresivní, kladný, drsný, průbojný, panovačný, smělý, dobrý kamarád, nebojácný, ale bezohledný. V mužském horoskopu: panovačná žena, v manželství silnější muže, při poškození hrubá, smyslná. U ženy: manžel se sklonem k pití.

Signifikátor povolání:
voják, chirurg, lékař, chemik, lékárník, inženýr, námořní důstojník, řezník, mechanik, drogista, kovodělník, kovář, zámečník, holič, nožíř, kuchař, strojník, obchod železem, zbraněmi, elektrikář, železničář, šofér, zbrojíř, fysik, vše vyžadující mechanické zručnosti, mající vztah k ohni a železu.


Kameny znamení:

krevel, rubín, granát


Den znamení:

úterý
-------------------------------------------------------------------------------------
viete ake je sucastne hviezdna mapa?? kliknite na odkaz: http://www.wwwbrno.cz/galaxy/
------------------------------------------------------------------------------------

Osobný horoskop pre "livia"

Planéty sú usporiadané podľa dôležitosti na život a charakter človeka, a to od najdominantnejšej, až po najmenej výraznú. Každé nebeské teleso (a jeho pôsobenie) je ovplyvňované tromi hlavnými spôsobmi:
  1. Znamením, v ktorom sa nachádza (napr. Mars v Strelcovi). Tento spôsob hovorí o tom, akým druhom energie je nasiaknutý archetyp (princíp) danej planéty.
  2. Inou planétou (alebo bodom), s ktorou je v aspekte (napr. Mars v súlade s Neptúnom). Tento vplyv poukazuje na to, v akom pomere, či akým spôsobom sa medzi sebou miesia vlastnosti dvoch princípov (planét). Môže byť buď harmonickým (v súlade), disharmonickým (v napätí), alebo neutrálnym (v blízkosti). Podľa tohoto poznatku do určitej miery zistíte, či pre planétu v dome alebo v znamení bude viac platiť deštruktívnejšia, negatívnejšia charakteristika výkladu alebo tá pozitívnejšia.
  3. Domom, ktorým práve prechádza (napr. Mars v 3.dome). Podľa tejto informácie zistíte oblasť, kde sa bude nebeské teleso (a jeho princíp) najviac realizovať.
Šedým rámikom sú označené exaktné aspekty, ktoré sa obťiažnejšie zvládajú, pretože majú spontánne a nekontrolovateľné prejavy. A naopak. U aspektov bez rámika môžeme uplatňovať väčšiu vôľu, čiže by ste ich mali mať viac pod kontrolou.

Venuša

Venuša (princíp zmyslov, lásky a estetiky) v znamení Býka
Títo ľudia sú prirodzene verní, ale často až príliš zmyselní na to, aby žili natrvalo monogamne. Ak sú sexuálne uspokojení, nemajú potrebu vyhľadávať iné milostné dobrodružstvá. Vo vzťahoch obľubujú pokojnú atmosféru, kde nedochádza k zmenám a zvratom. Záujem o estetiku, či umenie, ale aj prílišná žiadostivosť, túžiaca po majetku a milujúca prepych. V ľúbostnom živote hrajú dôležitú úlohu peniaze. Pocity výhradného práva na partnera, žiarlivosť.

Venuša (princíp zmyslov, lásky a estetiky) v napätí s Uránom (princíp nezávislosti a originality) 
Náhle rozchody a nepredvídateľné udalosti vo vzťahoch. Zvýšený odpor k rutine a k stereotypu, preto sklony k nevere. City môžu byť prežívané úplne mimo rámec klasických systémov: človek ich používa ako prostriedok provokácie. Možné sexuálne odchýlky a výstrednosti.


Venuša v domoch poukazuje na oblasť, kam (alebo na koho) najviac zameriavame svoje city, ďalej kde najľahšie nadväzujeme vzťahy a tiež kde sa silno prejaví zmysel pre estetiku a harmóniu.

Venuša (princíp zmyslov, lásky a estetiky) v 11. dome (oblasť pokroku, priateľov a skupinových aktivít)

Zmysel pre kamarátstvo, preto má zvyčajne mnoho priateľov a známych. Priatelia pochádzajú z finančných alebo umeleckých kruhov. Častým javom sú aj blízke intímne vzťahy s nimi, ktoré neskôr môžu prerásť až do manželstva. Láska sa prelína s kamarátstvom. Odstup a nezávislosť v partnerských vzťahoch dominujú. Záľuba v skupinových aktivitách. Sklony k humanizmu. Spoločenské hodnoty sú kladené vyššie ako hodnoty osobné. Získanie určitého pocitu slobody cez majetok a financie. Osobitý životný vkus a štýl, netradičné záľuby. Niekedy málo kritický postoj voči priateľom, preto sklamania. Niektoré typy ľudí vyhľadávajú iba takých známych, z ktorých by mohli mať nejaký prospech a zisk.


Slnko

Slnko (princíp ega, vôle a individuality) v znamení Barana
Tento človek je pudový, prekypuje bujnosťou a energiou. Je odvážny a spontánny, jeho potreba nezávislosti ho často vedie k nedisciplinovanému chovaniu. Celková jeho psychológia je sústredená na prítomný okamžik v sérii krátkych a prudkých impulzov. Je to vášnivý hazardér, ktorý miluje všetky formy rizika a dobrodružstva. Predovšetkým je to však bojovník. Niekedy je prehnane otvorený a úprimný, pričom diplomacia nie je jeho najsilnejšou stránkou. Snaha za každú cenu presadiť vlastnú vôlu. Príznačná je pre neho činnorodosť, rozhodnosť, dynamika, sebaistota, ale aj prchkosť, drsnosť, netrpezlivosť a arogancia.

Slnko (princíp ega, vôle a individuality) v súlade s Neptúnom (princíp iracionality a senzitívnosti) 
Osoba je unášaná nejakým ideálom. Obrovská predstavivosť, humanita, senzitivita, predvídavosť a intuícia. Láska k slabším a utláčaným, preto veľká obetavosť voči postihnutým ľuďom, či zvieratám. Charizma a vizionárstvo. Rozvinuté duchovné alebo umelecké schopnosti. Mediálne sklony.

Slnko (princíp ega, vôle a individuality) v blízkosti s Merkúrom (princíp myslenia a vyjadrovania) 
Myslenie je kontrolované vôľou a taktiež sa veľmi často orientuje na vlastnú individualitu. V lepšom prípade sebakritickosť a dobré chápanie svojej podstaty. Uplatnenie v intelektuálnom živote, vo výmene informácií, či prenosu myšlienok. Obvykle nervozita, nesústredenosť a subjektivita.

Slnko (princíp ega, vôle a individuality) v napätí s Plutom (princíp extrémov a fatality) 
Úzkosť, temné sklony, sebadeštrukcia. Radikálna udalosť v živote, ktorá často zanechá hlboké rany na duši. Posadnutosť mocou, megalománia, samota, panovačnosť, niekedy dokonca až krutosť, nemilosrdnosť, či vyvrheľ spoločnosti. Extrémne formy prístupu: buď všetko alebo nič. Podvedomé komplexy.

Slnko (princíp ega, vôle a individuality) v súlade so Saturnom (princíp koncentrácie a obmedzenia) 
Vážna, zrelá a spoľahlivá osobnosť, ktorá si je vedomá svojich povinností. Striedmy až skromný charakter, zodpovednosť, vytrvalosť, disciplína, sebaovládanie, organizačne schopnosti, vlohy pre filozofiu. Vitálnosť i vôľa postupne vzrastajú s časom, úspech v zrelom veku. Úcta k autoritám a k tradícii.


Slnko v domoch prezrádza, z kadiaľ čerpáme (a aj načo spotrebovávame) najviac energie, ďalej kde sa môžeme najlepšie realizovať, a v ktorej oblasti dôkážeme zažiariť - byť zdrojom svetla pre ostatných.

Slnko (princíp ega, vôle a individuality) v 10. dome (oblasť povolania, povesti a kariéry)

Sebarealizácia v povolaní. Človek zodpovedný, túžiaci po uznaní, sláve a úspechu. Schopnosť zažiariť vo svojej profesii. Často riadiaca funkcia a veliteľské schopnosti. Obyčajne táto konštelácia sľubuje životné úspechy a prestíž. Vo svojej oblasti sa dotyčný stáva prirodzenou autoritou. Snaha stať sa stredobodom pozornosti, jednanie je zamerané najmä na získanie spoločenského postavenia. Sklony k prehnanej ambicióznosti a autoritátorstvu (diktátorstvu), túžba za každú cenu získať moc. Väčšinou dokáže dosiahnuť spoločenské uznanie aj bez väčšej cudzej pomoci, niekedy tomu napomáha otec. Možné vyniknutie prostredníctvom tvorivých schopností.


Mesiac

Mesiac (princíp emócií, nálad a vnímavosti) v znamení Býka
Silná potreba istoty, ktorú obvykle nachádza prostredníctvom rodinných pút alebo majetku. Tento človek veľmi obtiažne znáša zmeny, obzvlášť zmeny náhle a drsné. Z toho dôvodu sa môže zaryto držať tradičných postojov. Je skôr rozkošnícky než senzuálny, môže mať obrovské emocionálne uspokojenie z fyzického sveta. Stabilné emócie, ktoré nič len tak ľahko nerozhodí. Vrelá, ale receptívna a pasívna citlivosť. Trpezlivosť, zmyselnosť, nepružnosť, pohodlnosť.

Mesiac (princíp emócií, nálad a vnímavosti) v napätí s Uránom (princíp nezávislosti a originality) 
Vznetlivá povaha so sklonom k náhlym zmenám a častým striedaním nálad. Veľké citové napätie, psychická labilita a nevyrovnanosť, kde príčinou toho môže byť rozbité rodinné zázemie alebo dusná domáca atmosféra. Emocionálny odstup, únik pred stereotypom, preto nebezpečie rozvodu. Zvláštne, vrtkavé city.

Mesiac (princíp emócií, nálad a vnímavosti) v napätí so Saturnom (princíp koncentrácie a obmedzenia) 
Depresia, melanchólia, mrzutosť, znížená vitalita, bojazlivosť, skleslosť, citové neuspokojenie, niekedy sterilita. Pocit osamelosti, či menejcennosti, kde príčina toho môže tkvieť v chýbajúcej alebo v prísnej, rezervovanej matke. Uzavretosť a vnútorná tvrdosť. Konzervatívne sklony, odpor k zmenám alebo k rodinnému životu.


Mesiac v domoch vyjadruje, v ktorej oblasti budeme prežívať svoju ženskú rolu (napr. starostivosť o niečo, či niekoho) a kde sa môže najviac prejaviť určitá závislosť, nestálosť a labitlita.

Mesiac (princíp emócií, nálad a vnímavosti) v 11. dome (oblasť pokroku, priateľov a skupinových aktivít)

Silná identifikácia s reformným či emancipačným hnutím, vizionárstvo, potreba skupinových aktivít alebo účasť v politickom živote. Mnoho kamarátov a známych (starostlivosť a citlivosť k nim a naopak), ale aj premenlivé vzťahy s nimi. Početné priateľstvá so ženami. Obvykle skupinová duša a preto aj obľúbenosť v kolektíve. Rád nadväzuje nové kontakty, ktoré mu často pomôžu v napredovaní. Nepriaznivé pre rodinný život, pretože ten býva často potlačovaný životom priateľským a spoločenským. Schopnosť vycítiť nové trendy v spoločnosti. Umožňuje získať a udržať si klientelu. Matka býva obvykle jedincovi dobrou priateľkou, to isté platí pre muža o jeho žene.


Mars

Mars (princíp dynamiky, sily a energie) v znamení Raka
Ich nesmierna citlivosť spôsobuje, že sa dokážu ľahko uraziť. Durdivosť. Potlačovanie svojho hnevu, čo má za následok silné citové výbuchy s oneskorenými reakciami, ktoré si často vybíjajú na rodinných príslušníkoch. Starostlivosť o rodinu a domov, zároveň autoritatívne jednanie v ňom. Potreba niekoho ochraňovať. Za svojimi cieľmi idú nepriamo a nenápadne. Skôr ako útočnými výpadmi vynikajú obrannými mechanizmami. Impulzívnosť. Obvykle viac fantázie než činov.


Mars v domoch hovorí o tom, kam najviac sústreďujeme svoju aktivitu a eventuálne aj istú dávku agresivity a tým pádom aj v akej oblasti najčastejšie dochádza ku konfliktom a hádkam.

Mars (princíp dynamiky, sily a energie) v 1. dome (oblasť osobnosti, správania a temperamentu)

Výborná schopnosť presadenia, mnoho energie, sily a pevnej vôle. Odvážna, dynamická, aktívna, priamočiara, súťaživá a podnikavá povaha. Razantné riešenie situácií. Výbušný temperament. Život je chápaný ako boj, preto často agresívne, bezohľadné až drsné správanie. Človek činu. Ochota podstupovať konflikty pri presadzovaní svojich cieľov. Nerozvážnosť a impulzívnosť sú predzvesťou mnohých sporov a zranení. Silné mužské vyžarovanie a dispozície k dobývaniu a k akcii. Vášnivý a často neústupný charakter. Obvykle nájde vyrovnanosť a taktiež obraz seba samého v činnosti, kde môže spotrebovať veľa energie (napr. šport). Niekedy hrubosť a neokrôchanosť. Nedostatok ústupčivosti vedie často ku konfliktom s okolím.


Neptún

Neptún (princíp iracionality a senzitívnosti) v znamení Strelca
Postavenie tejto planéty v znamení hovorí skôr o vlastnostiach generácie, viac ako o jednotlivcovi, preto charakteristiku tejto konštelácie radšej vynechávame.

Neptún (princíp iracionality a senzitívnosti) v súlade so Slnkom (princíp ega, vôle a individuality) 
Pozri Slnko v súlade s Neptúnom

Neptún (princíp iracionality a senzitívnosti) v súlade s Merkúrom (princíp myslenia a vyjadrovania) 
Dobrý odhad budúceho vývoja, strategické schopnosti, jasnovidnosť, živé vízie, predstavivosť, intuícia. Senzitívne, imaginárne až poetické myslenie. Idealistický a vnímavý duch. Hlboké chápanie vnútorných súvislostí. Sprostredkovanie symbolov a vnútorných vnemov. Vlohy pre umenie alebo spirituálne nadanie.

Neptún (princíp iracionality a senzitívnosti) v napätí s Medium Coeli (bod povesti a povolania) 
Nejasné životné cieľe, preto problémy s orientáciou na vhodné povolanie. Silne ovplyvniteľný a náchylný k podvodom, intrikám a rôznym ďalším machináciám. Buď je obeťou alebo sám je iniciátorom rôznych pochybných špekulácií. Honba za iluzórnymi métami. Mučebníctvo. Možno podvoník, blázon, či príživník.


Neptún v domoch poukazuje na oblasť, kde si treba dávať pozor na ilúzie, zmätky a klamy (pretože si ju najviac idealizujeme) a kde sa budeme musieť najviac obetovať, či nechať rozplynúť svoje ego.

Neptún (princíp iracionality a senzitívnosti) v 6. dome (oblasť zušľachťovania, zdravia a práce)

Túžba slúžiť a obetovať sa určitému ideálu. Ťažko diagnostikované zdravotné ťažkosti, ktoré sú väčšinou vyvolané precitlivelosťou na určité negatívne vplyvy okolia (napr. psychické problémy, nákazy, alergie...). Väčšinou tento človek nikdy nevie, či je vlastne zdravý a či chorý. Výživa, ako aj každodenné povinnosti bývajú často zanedbávané. Nejasnosti o svojom pracovnom zameraní. Väčšinou len veľmi ťažko prichádza nato, čo chce v budúcnosti robiť. U niektorých ľudí sklony k lajdáctvu a k predstieraniu svojej pracovnej aktivity. V zamestnaní potreba inšpirácie a taktiež potreba pracovať nesystematickým spôsobom (často umelecké alebo spirituálne povolanie) , inak nedostatok uspokojenia a sklon robiť vážne chyby v profesionálnom živote.

Merkúr

Merkúr (princíp myslenia a vyjadrovania) v znamení Barana
Títo tvrdohlaví a priami ľudia presne vedia, čo chcú. V nezhodách sú bojovní a stále presvedčení o tom, že majú pravdu. Bývajú z nich bystrí myslitelia, pričom im nechýba ani dostatočne ostrý jazyk. Impulzívne, razantné, rýchle a spontánne myslenie a reč. Vyjadrovanie býva bez zbytočných pozlátok a zaobalených rečí. Úprimnosť, hašterivosť, čulosť. Schopnosť improvizácie a pohotovej argumentácie. Niekedy chýba rozvaha a sústredenosť. Občas záľuba v sarkazme a irónii.

Merkúr (princíp myslenia a vyjadrovania) v blízkosti so Slnkom (princíp ega, vôle a individuality) 
Pozri Slnko v blízkosti s Merkúrom

Merkúr (princíp myslenia a vyjadrovania) v súlade s Neptúnom (princíp iracionality a senzitívnosti) 
Pozri Neptún v súlade s Merkúrom

Merkúr (princíp myslenia a vyjadrovania) v napätí s Plutom (princíp extrémov a fatality) 
Človeku slúži inteligencia pre manipuláciu s ostatnými alebo pre priznanie nepriznaného, s jediným cieľom – šokovať. Veľké nervové vypätie, depresívne stavy. Fanatizmus, fixné ideje, tajnoskárstvo. Tendencia vnucovať iným svoje názory. Niekedy morbídny humor, sarkazmus, či netaktné odkrývanie tabuizovaných tém.

Merkúr (princíp myslenia a vyjadrovania) v súlade so Saturnom (princíp koncentrácie a obmedzenia) 
Prísna, logická a kritická inteligencia. Usudzovanie je vedecké, racionálne, uvážlivé. Hlboké, rozvážne a sústredené myslenie. Duševná disciplína, intelektuálna ctižiadosť, dobrá koncentrácia, metodika, stručnosť, takt. Schopnosť reálne zhodnotiť situáciu a možnosti. Vytrvalosť v skúmaní a v analyzovaní.


Merkúr v domoch hovorí, v ktorej oblasti najviac využijeme svoj rozum, komunikačné schopnosti, či flexibilitu a čo nás bude zaujímať a tým pádom aj mentálne stimulovať.

Merkúr (princíp myslenia a vyjadrovania) v 11. dome (oblasť pokroku, priateľov a skupinových aktivít)

Priatelia a známi im slúžia na znásobenie vlastných myšlienok, preto si ich väčšinou vyberajú z intelektuálnych kruhov. Veľmi dôležitá je výmena informácii medzi nimi. Sklony ku kolektívnemu mysleniu, kde vzniká nebezpečie stádovitého preberania myšlienok od ostatných ľudí. Vo vyjadrovaní veľmi podlieha mienke druhých osôb. Zmysel pre priateľstvo, plánovanie budúcnosti, intelektuálna tímová práca, záujem o politiku a pokrok. Zapojenie svojho intelektu do služieb určitých spoločenských zoskupení. Táto konštelácia pomáha šíreniu myšlienok do väčšieho kolektívu. Niekedy prevláda zdieľanie rovnakých záujmov a kolegialita nad skutočným priateľstvom. Názorové rozpory so známymi. Vyhľadávanie obchodných priateľstiev.


Jupiter

Jupiter (princíp viery, rastu a expanzie) v znamení Blížencov
Rozkvet sa odvíja od intelektuálneho života a výmeny informácií. Cení si rozum a skepsu hlása ako cnosť. Všestranosť, ústretovosť, obratnosť, racionalita, bystrosť, vtip, v horšom prípade kolísavé, povrchné názory, cynizmus, či ľahkomyselné chápanie života. Subjektu väčšinou nie je vzdiaľené preháňanie, zato uvážlivosť mu občas chýba. Sklon miešať sa do záležitostí iných.


Jupiter v domoch hovorí, kde sa budeme môcť najlepšie rozvíjať, rásť a expandovať a tiež prostredníctvom akej oblasti môžeme najviac naplniť svoj život.

Jupiter (princíp viery, rastu a expanzie) v 12. dome (oblasť izolácie, sebaobetovania a nevedomia)

Väčšinou tu dominuje nespokojnosť so stavom reálneho sveta, preto títo ľudia radšej utiekajú do mystických alebo náboženských dimenzií bytia. Sú veľkými idealistami a uprednostňujú svet vlastnej fantázie pred realitou. Často svoje šťastie nachádzajú v samote a tichu. Táto konštelácia môže prinášať bohatstvo (aj vnútorné), pocty a pohodlný život na konci cyklu skúseností. Človek tu nemá iba jedného strážneho anjela, ale hneď dvoch (nezvyklá pomoc v ťažkých chvíľach). Mnohokrát sociálne cítenie a dobročinnosť. Prínosné využívanie snov, fantázie a vnútorného života. Obetovanie sa určitej idei. Z nepriateľov sa väčšinou stávajú priatelia . Niekedy nedostatok sebadôvery a šťastia (pokiaľ ho hľadá v materiálnom svete) a problémy s justíciou, či s cirkvou.


Urán

Urán (princíp nezávislosti a originality) v znamení Škorpióna
Postavenie tejto planéty v znamení hovorí skôr o vlastnostiach generácie, viac ako o jednotlivcovi, preto charakteristiku tejto konštelácie radšej vynechávame.

Urán (princíp nezávislosti a originality) v napätí s Venušou (princíp zmyslov, lásky a estetiky) 
Pozri Venuša v napätí s Uránom

Urán (princíp nezávislosti a originality) v napätí s Mesiacom (princíp emócií, nálad a vnímavosti) 
Pozri Mesiac v napätí s Uránom

Urán (princíp nezávislosti a originality) v súlade s Ascendentom (bod našej podstaty - JA) 
Veľmi živý a obratný charakter, otvorený voči všetkému novému, bláznivému a originálnemu. Je vždy pripravený sa preorientovať a zmeniť. Má mnoho nápadov a prekvapujúcich riešení. Nekomfortnosť, nezávislosť, rebelanstvo. Neobvyklé vyžarovanie a veľmi nekonvenčné, jedinečné, svojské vystupovanie.

Urán (princíp nezávislosti a originality) v súlade s Medium Coeli (bod povesti a povolania) 
Šikovnosť, obratnosť a vynaliezavosť pri sledovaní svojich cieľov. Uplatňovanie originálnych postupov a riešení v povolaní. Snaha zaujať verejnosť neobvyklými postojmi a činmi. Nečakaný, rýchly úspech. V kariére obvykle napomáhajú prekvapivé náhody. Často nezávislosť v profesionálnom živote.


Urán v domoch vyjadruje, v ktorej oblasti by sme mali najviac uplatňovať originalitu, nespútanosť a toleranciu, a tiež kde musíme byť pripravený na náhle zmeny a prekvapenia.

Urán (princíp nezávislosti a originality) v 5. dome (oblasť srdcových záležitostí, detí a kreativity)

Originálne vystupovanie, netradičné spôsoby vyjadrovania, tvorby a výchovy detí. Blázniví, samostatní, neposlušní, výstrední a možno i geniálni potomkovia. Tvorivý inštinkt sa môže prejaviť prostredníctvom diel, ktoré posúvajú hranice vypovedaného v dôsledku používania nových techník (napr. abstraktné umenie, elektronická hudba, experimentálne divadlo...). Sklon k dobrodružstvám (hlavne erotickým). Nezvyčajné záľuby (napr. ezoterika, letectvo, adrenalínové športy...) a náhle milostné spojenia. V sexe radi experimentujú, preto možné perverznosti alebo nevera. U ženy obvykle nečakané alebo problematické tehotenstvo, u muža bezdetnosť (pretože deti považuje za príliš obmedzujúcu záťaž) alebo nemanželské deti.


Pluto

Pluto (princíp extrémov a fatality) v znamení Váh
Postavenie tejto planéty v znamení hovorí skôr o vlastnostiach generácie, viac ako o jednotlivcovi, preto charakteristiku tejto konštelácie radšej vynechávame.

Pluto (princíp extrémov a fatality) v napätí so Slnkom (princíp ega, vôle a individuality) 
Pozri Slnko v napätí s Plutom

Pluto (princíp extrémov a fatality) v napätí s Merkúrom (princíp myslenia a vyjadrovania) 
Pozri Merkúr v napätí s Plutom

Pluto (princíp extrémov a fatality) v napätí s Ascendentom (bod našej podstaty - JA) 
Problémy s vlastným mocenským snažením a so svojou sexuálnou energiou. Stiesnené, úzkostlivé, nepriehľadné chovanie so snahou druhých ovládať a manipulovať. Temné, znepokojujúce vyžarovanie. Samotárske sklony a extrémne, zvláštne vystupovanie. Niekedy krutosť, bezohľadnosť, lesť.


Pluto v domoch prezrádza, kde môžeme očakávať najväčšie zvraty a radikálne premeny (často pripomínajúce očistec) a tiež kde sa musíme naučiť používať regeneračné schopnosti a duševné sily.

Pluto (princíp extrémov a fatality) v 4. dome (oblasť rodiny, domova a vnútorného života)

Intenzívne väzby k domovu, rodine, vlasti, národu a tradíciám (niekedy aj ich úplné odmietanie). Snaha zmeniť tradičné hodnoty, vybojovať si svoje zázemie a nájsť si svoje miesto pod slnkom. Silné nevedomé pudenia, zložité komplexy, hlboké premeny osobnosti (napr. v dôsledku rodinných kríz). Schopnosť pretrhnúť všetky uschnuté korene a úplne sa zmeniť vnútorne aj navonok. Často ťaživá domáca atmosféra a dramatické udalosti v rodine (napr. rozpad rodinného prostredia a jeho následné obnovenie). Nadanie k objasňovaniu záhad a tiež často krát intenzívne bádanie v hlbinách nevedomia (psychológia, okultizmus). Mocenské presadenie seba samého v rámci rodinného života. Mnohokrát silná transformácia života v starobe.


Saturn

Saturn (princíp koncentrácie a obmedzenia) v znamení Leva
Ctižiadostivá, vznešená, hrdá, prísna povaha s autoritatívnymi sklonmi a túžbou po moci. Obavy pred tým, že nie je dostatočne obdivovaný, či milovaný. Odpor, či strach zo sebaprezentácie a autorít, preto silné pudenie v týchto smeroch vyniknúť. V horšom prípade strnulosť, krutosť, neústupnosť, sebectvo, pýcha.

Saturn (princíp koncentrácie a obmedzenia) v súlade so Slnkom (princíp ega, vôle a individuality) 
Pozri Slnko v súlade so Saturnom

Saturn (princíp koncentrácie a obmedzenia) v napätí s Mesiacom (princíp emócií, nálad a vnímavosti) 
Pozri Mesiac v napätí so Saturnom

Saturn (princíp koncentrácie a obmedzenia) v súlade s Merkúrom (princíp myslenia a vyjadrovania) 
Pozri Merkúr v súlade so Saturnom


Saturn v domoch prezrádza, kde máme najväčší strach, či zábrany (a v rámci kompenzácie zastávame tvrdé a nekompromisné postoje), pričom práve tu sa musíme naučiť byť dôkladný, skromný a triezvy.

Saturn (princíp koncentrácie a obmedzenia) v 3. dome (oblasť učenia, komunikácie a blízkeho okolia)

Málo rozvinuté vyjadrovacie schopnosti, zdráhavosť v komunikácii, zakríknutosť a niekedy až poruchy reči. Pomalé, koncentrované vyjadrovanie, pretože sa väčšinou snaží presne formulovať svoje myšlienky. Svedomitosť pri štúdiu (vedecké typy ľudí), avšak neučí sa obvykle príliš ľahko. Ťažkopádne vstrebánie informácií, odpor k učeniu. Možné komplikácie v škole. Metodické, hĺbavé myslenie, potreba sústrediť sa na podstatné veci. Kritický duch. Nebezpečné a väčšinou aj chladné blízke okolie (susedia, príbuzní) a taktiež ťažkosti s ním. Strach z neznámych vecí a prostredia. Svoje nedostatky sa niekedy snaží kompenzovať zvýšenou verbálnou aktivitou a neustálym poučovaním. Problémy pri nadväzovaní kontaktov a pri vzájomnom zbližovaní, ťažkosti na cestách.
http://www.zverokruh.sk/osobny-horoskop.php
 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA